Her på KSAS så skal vi forsøke å utrede visse saker som kanskje ikke alle har like god oversikt over. Det er mange som kjenner til industri, man vet for eksempel hva fly-industrien er, men vet man detaljene bak? Vet man hvordan det hele fungerer, og kanskje hvordan det startet. Det er mye historie bak utviklingen av enhver industri. Noe er kanskje mer interessant enn andre, men etter vår mening så er det jo fortsatt verdifullt å kunne noe om. Jo mer kunnskap en har jo bedre er det jo. Det er det vel ingen som kan nekte på.

Så det er det vi skal forsøke å gjøre i de følgende sidene. Vi ønsker å se på industri, storindustri nærmere sagt, og for å gjøre det så er det en rekke ting vi bør gå inn på slik at du får den beste mulige oversikten. Det er en stor verdi i å kunne så mye som mulig, spesielt om ting som har vært såpass viktige i samfunnet vårt. Det er viktig å kunne og å ha kunnskap om hvordan samfunnet vårt fungerer slik at vi hele tiden er oppdaterte på slike ting.

Fordi om du ser på det utenfra så er det jo svært mye å gå igjennom, det finnes så mange ulike industrier rundt om i verden at man vil ikke ha tid til annet. I tillegg er industriene avhengig av hverandre, samtidig som de er fraskilte. Så det er en interessant dynamikk å utforske akkurat der, og vi tror at det er noe som kan være interessant for eventuelle lesere. For å ta et raskt eksempel så er jo bilindustrien en av de absolutt største industriene i verden i dag, men det å bygge en bil består jo ikke bare av en motor og chassis. Det finnes så mange ulike deler som produseres rundt om i verden slik at bilindustrien gir næring til andre mindre industrier. Så de er jo avhengige av hverandre på en måte.

Når det er så mye penger involvert i tillegg så føler vi at det er viktig å ha oversikt og åpenhet om alle mulige aspekter av hvordan de fungerer. Kanskje bortsett i fra visse produksjonshemmeligheter som er viktige, så føler vi at det er ingenting så bør være skjult. For om man gir tillatelser til selskap å holde ting skjult så får man situasjoner som da Volkswagen skjulte utslippet på deres dieselbiler. Noe som jo naturligvis førte til en stor skandale da det ble avslørt. Så det er delvis det vi forsøker å gjøre her, i tillegg til at vi bare ønsker å spre så mye informasjon som mulig, fordi det er viktig. Så les videre her på KSAS og kanskje du lærer en ting eller to.