Når en tenker på Norges rolle i det internasjonale samfunnet så tenker man ofte på den vitale rollen vi har hatt i å skape fred i situasjoner og områder hvor det har vært uro og krig. Men det har også kommet kritikk mot Norges rolle siden vi faktisk også er ganske aktive i våpenindustrien. Akkurat det å jobbe for fred, samtidig som man lager våpen som man selger til utlandet er en vanskelig posisjon å opprettholde.

Blant annet så frykter man at norske våpen har blitt brukt i angrep på sivile, og da vil man jo som oftest si at de som gjør slik ikke akkurat opptrer på en korrekt måte. Det finnes to selskap i Norge som lager våpen, Nammo og Kongsberg Gruppen, og staten har 50 prosent eierandel i begge. Det gjør det også litt mer problematisk, rollen som Norge ønsker å ha. Kongsberg Gruppen ble rangert som nummer 62 i verden av alle våpenprodusenter av SIPRI. For et norsk selskap så er det ganske høyt, spesielt når vi er et fredsønskende folk, eller hva? Men slik har som sagt verden blitt og det er naivt å tro at Norge ikke skal ta del i det.