Den første vi skal se på er tungindustri, og det er faktisk en mer generell betegnelse på industri som krever kapital og areal. På samme måte som prosessindustri gjør. Eksempler på industri er gruvedrift, metallproduksjon og kjemisk industri. Det er en industri som man også kan påstå har blitt litt gammeldags, i at spesielt gruvedrift har utviklet seg voldsomt, og det er til en viss grad ikke like mye brukt som det var tidligere. Med mindre du følger amerikansk politikk hvor de ønsker å få flere kulljobber, siden det er tradisjonen.

Men hører du ordet tungindustri så er karakteristikken at det involverer tunge og store produkter, som blir laget av stort og tungt utstyr. Det er jo også derfor mer kapital kreves, fordi slike ting koster mye mer enn for eksempel lettindustri. I Norge finnes det ikke så mye tungindustri lenger, tidligere så var vi jo involvert i båtbygging og tre-eksport, men disse blir ikke kategoriserte som tungindustrier, og moderne båtbygging blir det, siden stål har erstattet tre. Så du ser at det er en rekke faktorer som spiller inn under en definisjon.

Disse industriene var spesielt populære for noen år siden, da man hadde fabrikker eller kompleks like store som små byer føltes det som. Med gigantiske piper som skylte ut med røyk, uren og forurensende røyk. Man har jo i disse dager forsøkt å distansere seg fra denne industrien litt siden den er såpass kostbar, men det er jo naturligvis visse ting som krever dette for å bli produsert. Helt til vi får fullverdige erstattere, så kommer nok ikke tungindustrien til å forsvinne. Det at den sysselsetter mange mennesker taler også til fordel for den. Og enten man liker det eller ei, så har den også vært veldig viktig for utviklingen av verdensøkonomien. Og det er jo deler som blir laget i tungindustri som kreves for andre produkter, spesielt for krig, og kjøretøy som biler og fly.

De største landene i verden har jo vært avhengige av dem, det er jo derfor Tyskland, USA og Storbritannia var så sterke under den andre verdenskrig, fordi tungindustrien, som produserte biler og lastebiler, tanks og annet krigsutstyr ble effektivisert. Tungindustri har egentlig fått et ganske dårlig rykte, spesielt i nyere tid, fordi folk føler at det representerer det som er galt med verden. Den er kapitalistisk, stor og brautende, veldig innvaderende og ikke minst har vært dårlig for miljøet. Så ryktet er svakt og det er en av grunnene til at mange land forsøker å se på andre løsninger slik at man ikke lenger behøver tungindustri på samme måte som før.

Men, igjen, landene med mest suksess i verden er også de som har hatt tungindustri, og helt tilfeldig er det nok ikke.