Storindustri forbindes av mange med profitt, lønnsomhet og trygge arbeidsplasser. I disse tider hvor mange bedrifter går en usikker fremtid i møte er det de store bedriftene som står mest stabilt. Disse har ofte opparbeidet seg en buffer, og har erfart nedgangstider tidligere. Mindre bedrifter kan dessverre ofte ende som de mest skadelidende i slike situasjoner, som for eksempel Corona-krisen. Staten stiller heldigvis opp med krisepakker, men disse er ikke universelle og kan dessverre ikke redde alle bedrifter fra konkurs. Det sikreste er å stå på egne bein.

Nye muligheter

Det finnes også lyspunkt og muligheter i disse tider. Økonomien kan ikke stoppe opp, og det er kontinuerlig krefter i sving for å holde firma lønnsomme. Større bedrifter trenger som regel underleverandører for å få utført arbeid de utfører selv. Bare i oljeindustrien sysselsatte leverandørindustrien 86 000 mennesker i Norge innen olje og gass og omsatte for 340 milliarder kroner i 2017.

Disse tallene viser at det er store muligheter for å etablere seg som leverandør av varer og tjenester til større aktører – og dermed nyte godt av ringvirkningene fra Norges største og viktigste industri. Når det er sagt, er det ingen hemmelighet at dette er en konkurransedrevet bransje, og dersom man ikke satser kommer man heller ingen vei. Det kan derfor være godt med litt drahjelp når det kommer til å investere i egen bedrift. Det er heldigvis et hav av muligheter for å enkelt skaffe seg et tilpasset forbrukslån til din bedrift. Dette gjør det enkelt å etablere seg og vokse i leverandørmarkedet.

Annen industri

Selv om olje- og gassindustrien blir brukt som eksempler i denne artikkelen har du som entreprenør mange andre muligheter for å etablere innen andre bransjer som passer bedre for ditt firmas evner og kompetanse. Eksempler på slike bransjer er fiskeindustri og havbruk, bygg og anlegg, transport, samferdsel, infrastruktur, sikkerhet eller vedlikehold. Legg en plan og tilpass deg situasjonen. Mulighetene er der.