Det sosiale mediet Facebook har etter hvert blitt en gigant på nett, og noe som er helt sentralt i mange menneskers liv. I Norge og andre vestlige land er det vanlig å sjekke Facebook med jevne mellomrom, men flere steder i verden har Facebook nesten blitt synonymt med selve internett.

Det har lenge foregått en diskusjon om Facebook egentlig burde deles opp, fordi selskapet helt enkelt er for stort og dominerende. Dette er absolutt en relevant diskusjon, samtidig som det i så tilfelle finnes flere andre kandidater som Google.

Har Facebook noen konkurrenter?

En forutsetning for at et marked skal fungere godt, er nesten alltid at det finnes velfungerende konkurranse. Hvis det bare finnes en aktør vil den kunne sette alle spillereglene, og det vil sjelden være til det beste for forbrukerne. Mange andre bransjer, som markedet for lån, er preget av konkurranse. Aktører som for eksempel centum kan sammenligne tilbud og betingelser for deg. Innenfor sosiale medier finnes det ikke noe tilsvarende, alle konkurrerende medier som Google+ eller MySpace, har enten lagt ned eller forsvunnet fra folks bevissthet.

Det er helt enkelt Facebook som er det foretrukne sosiale mediet for «alle», og det brukes for eksempel til kommunikasjon i grupper for både skoler, arbeidsplasser og foreninger. Uten Facebook kan det være vanskelig å holde seg oppdatert på alt fra hva som skjer i klassen, til når det er årsmøte i idrettsforeningen.

Hvordan skulle Facebook kunne deles opp?

En av utfordringene med Facebook er at selskapet selv mener at det bare er en plattform eller en infrastruktur, og ikke kan sammenlignes med for eksempel en avis. Likevel tar Facebook hele tiden beslutninger som ligner på de til tradisjonelle medier. En sak som fikk mye oppmerksomhet, var når Facebook sensurerte et bilde fra Vietnamkrigen. Akkurat denne enkelthendelsen skal vi kanskje ikke legge så mye vekt på, Facebook har en gigantisk jobb med å vurdere innhold, men det viser at Facebook aldri kan være en helt objektiv plattform.

Spørsmål er da om Facebook har blitt så viktig for samfunnet at den underliggende plattformen, med venneforbindelser, grupper og annen struktur, egentlig er å regne som infrastruktur på lik linje med selve internett? Og at det burde være noe som eies og administreres i fellesskap? Selskapet Facebook kunne ha levd videre som et selskap som tilbyr tjenester, markedsføring og så videre på den nye frittstående plattformen.

Det finnes en rekke utfordringer med denne løsningen, og det er sannsynligvis ikke noe vi vil se i overskuelig fremtid. En annen løsning hadde vært å skille ut mindre deler, som Messenger og andre heleide tjenester som Instagram. Spørsmålet er om dette egentlig har noe å si for den dominerende kraften som Facebook likevel har med sin plattform.