Den andre industrien vi skal se på, og som egentlig passer godt som en motsats til tungindustri, er lettindustri og dette blir ofte karakterisert som en «god» industri. Dette er en industri som ikke er så fokusert på penger og kapital, men mer opptatt av kunden, og hvor kunden står i fokus. Det betyr ikke at de ikke ønsker å tjene penger, fordi det ville jo vært ganske ineffektivt, men mindre enn hva tilfellet er for tungindustri. Når det kommer til hva som lettindustri innebærer så er det ting som du oftest har i hjemmet.

Matindustrien er definitivt en stor del av det, plastikk, lær og tekstil og til slutt hvitevarer til hjemmet. Alle disse er jo saker jo vi som konsumenter behøver langt mer enn hva det tungindustrien produsere. Men alt foregår jo i en slags symbiose så det betyr ikke at en ting er mer verdifullt enn en annen. Lettindustrien som sådan er en som sysselsetter svært mange mennesker også, mye på grunn av dets natur.

Jeg føler det er viktig at vi ikke forsøker å poengtere hvem som er mest verdifull eller lignende, ei heller hvem som er moralsk overlegen. Det foregår masse lysskye aktiviteter i lettindustrien også, spesielt når det kommer til mat. Og det er jo fordi man ønsker å maksimere profitten, samtidig som man ville gjøre det så billig som mulig å produsere. Det som jo er positivt med denne industrien er at den ikke er så avhengig av penger, og det betyr at flere land og områder kan ta del i den. Fordi der hvor det koster mye penger å lage en gruve eller å bygge en fabrikk, så koster det jo ikke altfor mye å lage et bakeri for eksempel. Om man ser på det på den måten da, fordi det er ikke tvil om at også lettindustri har blitt kapitalisert og forandret gjennom årene. Fordi folk kommer alltid til å behøve mat, eller en eller annen form for hvitvare til hjemmet, så dette er en industri som alltid kommer til å ha et marked å operere i.

Har man et marked så kommer man alltid til å produsere det markedet ønsker. Sannsynligvis jobber mange som du kjenner i en slik industri, enten i en matbutikk eller en elektronikkbutikk, så dette er noe som vi kjenner litt mer til enn tungindustrien, og som vi har litt mer erfaring med. Spesielt i disse dager da det er vanskelig å få jobb.