Den nordiske markeds- og samfunnsanalytikeren InFact gjennomførte våren 2020 en undersøkelse av den norske befolkningen hvor det fremgikk at 10 % av nordmennene ikke vet om de vil klare å betjene gjelden sin i 2021. Misligholdet av forbrukslån er en av de elementene som øker mest.

Det er ofte slik at uforutsette problemer – slik som Korona-pandemien til de grader skulle vise seg å bli, gjør at folk stadig sliter med økende økonomiske utfordringer i hverdagen. Slike kriser kan ofte også føre til samlivsbrudd, men også et betydelig tap av fast inntekt som gjør det uhyre krevende å betjene ens forpliktelser. For mange har likevel det å ta opp lån uten sikkerhet vært løsningen på mange pressende økonomiske bekymringer.

Covid 19-pandemien – betydelige konsekvenser for norsk økonomi

Pandemien som er over oss i bølge nummer to nå, har også utvilsomt ført til dramatiske konsekvenser for den norske økonomien samlet. De fleste eksperter er enige om at lavkonjunkturen vil vedvare i mange år fremover. Det er jo på det rene at ikke alle har spart seg opp en økonomisk buffer for å takle slike uforutsette gjeldsforpliktelser.

I mai 2020 var det hele 375 500 nordmenn som var registrert arbeidsledige ved NAV. Dette utgjør samlet hele 13, 3 % av den totale norske arbeidsstyrken.

En drastisk økning i nordmenns gjeld

Det er i tillegg på det rene at det i løpet av de siste årene har blitt registrert en drastisk økning i nordmenns gjeld. I begynnelsen av år 2000 utgjorde dette samlet 1, 25 %. Dette gjelder både boliggjeld og forbruksgjeld. Det ser altså ut til at nordmenn vil slite tungt med økt gjeld i flere år fremover, og pandemien har ikke akkurat gjort situasjonen noe enklere for Ola og Kari.