Når det kommer til generell industriell produksjon så er det ikke overraskende USA og Kina som topper de aller fleste lister. I disse dager så er det jo også disse to som er de to aller største landene også når det kommer til økonomi. Norge kommer ikke på noen liste, sannsynligvis på grunn av den ganske lille befolkningen og i at vi egentlig ikke produserer så altfor mye utenom olje. Det er jo de tradisjonelle store landene som dominerer slike lister, utenom USA og Kina så finner man Japan, Frankrike, India, Tyskland og Storbritannia, bare for å nevne noen få.

Det minste landet når det kommer til befolkning er faktisk både Taiwan og Australia, men når det kommer til disse så er det jo andre faktorer som spiller en rolle. Australia er jo bortimot like stort som et eget kontinent, og Taiwan har såpass nært forhold til Kina at det er nødt til å hjelpe deres produksjon. Men også disse landene har over 20 millioner innbyggere, så vi her i Norge med våre 5 kan finne det ganske vanskelig å konkurrere på slike lister, for å ikke si umulig.

Det viktigste her er vel å se på hvor stor prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) som industri utgjør og her ligger Norge rundt gjennomsnittet og litt over faktisk, men vi ligger bak våre naboer i Sverige. Det er egentlig ikke så overraskende heller, det må sies. Man kan alltids bli bedre, men om en ser på listen så er vi faktisk det landet med lavest innbyggertall så vi har jo noe å være stolte av der, og vi kan jo bare forsøke å fortsette fremgangen, det vil jo bare gagne oss.