Før vi setter i gang med vårt lille prosjekt så er det jo kanskje greit å få på plass noen definisjoner og andre ting slik at vi vet hva vi snakker om. En industri blir sett på som en produksjon av varer eller tjenester innen en økonomi. Så det behøver ikke å være nødvendigvis slik at du produserer noe for å bli definert som en industri, men at du yter en tjeneste.

Som et eksempel så blir jo fotball sett på som en industri, men den produserer jo ingenting, bortsett fra mål, og glede til folk. Men det er jo vanskelig å kvantifisere. Men fotball som en industri setter svært mange mennesker i jobb, og således kan det jo defineres som en industri. Det sagt så anser jo de fleste industri som produksjon av varer, som bilindustri eller oljeindustrien. Det er jo slik at i land som har storindustri så er disse landene også som oftest ganske vellykkede når det kommer til økonomi og helse til befolkningen. Så det er jo en klar korrelasjon mellom sysselsetting i i tungindustri og storindustri satt opp mot en nasjons status.

Her i Norge har vi faktisk ikke mye industri satt opp mot andre land, bortsett i fra olje- og gassindustrien som jo naturligvis utgjør en svært stor del av vår økonomi, og som vi egentlig er heldige i at vi har. Ser vi på våre naboer, Sverige, som ikke har denne typen av industri, så ser man at de har satset tungt på teknologi og mye annet for å opprettholde deres økonomi. Man kan jo tenke seg at dette er noe som også bør satses på mer i Norge, slik at vi kan få en viss uavhengighet fra olje, selv om det er vanskelig siden den utgjør en såpass stor del av vårt samfunn. Fordi man ser jo i samfunn som ikke har sin egen industri, hvor mye de sliter økonomisk, med høy arbeidsledighet og stor misnøye i befolkningen. Og det er visse som sier at vi hadde vært i samme situasjon om det ikke var for oljen. Men den er nå der, og den er verdt å ta en titt på, noe vi skal gjøre litt senere på siden. Men les videre, det er mye godsaker rett rundt hjørnet.