Vi lever i et stadig mer miljøbevisst samfunn, hvor både privatpersoner og bedrifter iverksetter tiltak som skal sørge for at planten vår fortsatt vil være beboelig for fremtidige generasjoner. Det siste vi tross alt ønsker, er å etterlate Jorden i dårlig forfatning til våre barn og barnebarn. Samtidig som fokus på det grønne skiftet i stor grad er på plass, vokser industrien også.

Politisk vilje

Det er ingen hemmelighet at stor industri har en enorm påvirkning på miljøet, og spørsmålet er da hvordan de største bedriftene – som tross alt har størst påvirkningskraft – kan hjelpe fellesskapet med å få bukt med den overhengende miljøkrisen. Mange mener at vi nå befinner oss på et vippepunkt, og at tiden for handling så absolutt er inne.

Fra politisk hold kommer det stadige formaninger om at industrien må omstille seg det fornybare og bærekraftige samfunnet vi alle ønsker oss, og om at arbeidsplasser skal være klimavennlige. En nærings- og industripolitikk bestående av konsesjonskrav, kraftkontrakter, investeringsfond og støtte til utvikling av grønn teknologi er noe vi ofte hører om, og det ser ut til de store konsernene er villige til å lytte.

Store selskaper i front

Equinor er blant de som snakker om sine klimaplaner, som blant annet består av reduksjon av klimagassutslipp, benyttelse av biogass og elektrifisering. Det er betryggende at den norske oljenæringen ser alvoret i klimasituasjonen, og ønsker å gjøre sitt. Når storindustrien velger å gå foran som et godt eksempel, bør vi krysse fingrene for at mindre virksomheter så vel som privatpersoner også henger seg på.

Heldigvis blir det mer overkommelig å finne selskaper som også har den grønne fremtiden i kikkerten, slik at du som privatperson lettere kan leve bærekraftig. Se på bare strømselskapet Tibber som foruten å gjøre strøm grønnere, også gjør den billigere. Du kan laste ned appen deres med god samvittighet for å gjøre smarte strømkjøp.

En effektiv energifremtid

Et spørsmål mange stiller seg er hvorvidt det er mulig å vedlikeholde arbeidsplasser og bedrive verdiskapning når den nye energifremtiden står for døren. Nå som bruk av miljøvennlig naturgass står på dagsorden, dukker det opp flere arbeidsplasser. I overgangen til et mer miljøvennlig samfunn rekrutteres nye ingeniørtalenter med de beste forutsetningene for å kunne bidra positivt til det grønne skiftet.

Dessuten sitter oljearbeidere og andre ingeniører på kompetanse som kan brukes til for eksempel plugging av oljebrønner og oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Det er ingen tvil om at vi står overfor en stor omveltning dersom vi ønsker oss et bærekraftig samfunn fremtidige generasjoner trygt kan leve i. Skal Norge møte 2030-agendaen om oppfølgingen av diverse bærekraftsmål, gjelder det for alle å gjøre sin del – industrien inkludert. Det er dessuten her størsteparten av ansvaret ligger.