Mange stusser kanskje når vi knytter industri og foredling sammen, men for mange bransjer er nettopp foredlingen en viktig del av verdikjeden. Foredling har en lang historie, og er en viktig del av hvordan samfunn har oppstått og utviklet seg gjennom tusenvis av år. I dag er stor industri avhengig av unike forekomster, gode crm system og en effektiv intern og ekstern transport.

Når det er snakk om foredling, fortelles historien om hvordan råvarer blir prosessert til nye produkter eller raffinere dem slik at de kan bli objekter mellomkunder eller sluttkunder vil kjøpe. Et slikt eksempel er sukker, som kan raffineres til å bli en hel rekke ulike produkter. For sukker kan brukes i alt fra matvarer til konservering og drivstoff.

Foredling befinner seg i sekundærnæringen, og det er ikke så rart å forstå når man har hele oversikten. Opprinnelig hentet man ut sukker som en del av jordbruket som er en generell primærnæring. Videre kan foredlingen føre til aktivitet i tertiærnæringen, for eksempel i servicenæringen. Her kan sukker brukes i matvarer og drinker som selges til forbrukerne som ferdige produkter.

I de senere årene er det de store landene som står for den største utvinningen og foredlingen av sukker. Både Russland og Tyrkia foredler millioner av tonn sukker hvert år. Til sammen foredles det ca. 300 millioner tonn sukker hvert år. Det er ganske mye når man tenker på at behovet for et vanlig menneske er mellom 50-70 gram.

Det er mange råvarer som foredles i dag. Metall kan foredles ved at de renses for slagg eller forfines. Bensinen man fyller på fra stasjonen har blitt foredlet fra råolje til drivstoff før den kan selges til kundene. Uten foredling ville mange ting i dag som vi tar som en selvfølge ikke vært mulig. Derfor kan vi regne foredling som en viktig del av industrien.