Farene ved industriarbeid er ganske mange, noe som du sikkert kan forestille deg. Det er også derfor det er mange forskrifter, regler og lover som skal passe på arbeiderne, men også den generelle befolkningen, spesielt når en snakker om industrier som behandler material som kan være farlige. Slik skal det jo også være, fordi man har jo sett konsekvensene av hvor mye skade som kan bli gjort når man ikke følger reglene som man skal, dessverre får man si.

Dette var jo noe som var særlig problematisk under den industrielle revolusjonen og tiden etter. Mye fordi man ikke helt var klar over hvilke farer som faktisk fantes, men også fordi det fantes få eller ingen rettigheter for arbeidere. Forfatteren Charles Dickens er en som har gjort folk oppmerksomme på dette gjennom sine bøker, hvor noen av hans karakterer, barn, har jobbet i dype gruver eller i skorsteiner på grunn av deres størrelse. Dette er noe som jo helt klart ikke er lov lenger, og bra er det. Men dessverre så er det visse land som fortsatt grovt utnytter mennesker i masseproduksjon, ofte for varer som vi her i Europa kjøper.

Akkurat det gjør det viktig at vi som konsumenter gjør det klart at det er viktig for oss at det vi kjøper er produsert på en forsvarlig og rettferdig måte, men det er nok ikke altfor mange som konsentrerer seg altfor mye om. Det er også noe som er vanskelig å forandre på.

Men vi håper at du har lært mye om industri, i det minste noe du ikke visste fra tidligere av. Det er langt mer å vite, og om du er interessert så kan du også finne svært mye informasjon. Jo mer du vet, jo bedre er det for deg og det er et motto man bør leve etter!