Her på de neste få sidene så skal vi se på ulike store industrier for å få en god formening om hva de er. Vi ønsker å se på de største slik at du som leser vet det, fordi det finnes jo svært mange. Som vi så tidligere så er en industri definert som noe som produserer en vare, men når man vet at film blir sett på som en industri så vet man også da at definisjoner kan innimellom variere og være litt diffuse. Det sagt så produserer jo filmindustrien filmer, så sånn sett så kan man jo inkludere den.

Men slike semantiske problemstillinger er litt for mye å gå igjennom her hos oss. Jo mer man går inn i slike detaljer så finner man at mye egentlig ikke passer sammen, men så plutselig gjør de det igjen. Så vi skal se på det som definitivt går inn under definisjonen industri, det er alltid greit å lære litt. Det er visse vi ikke skal se på, som luftfartsindustrien for eksempel, det betyr ikke at den er verdig for å ta en titt på, men heller at vi har en viss plassbegrensing.

Så om du jobber i en industri, eller har interesse for en, og vi ikke dekker den her, så er det altså den eneste årsaken, plassmangel, ingen annen diffus årsak. Så heng med, les videre med oss og kanskje du kan lære deg noe som du kan fortelle om til kompisene dine. Det er uansett verdt å inneha kunnskapen, uansett.