Kategori: De største industriene

Massemedia

Den siste industrien vi skal se på som sådan er massemedia. Og når jeg skriver massemedia så kan det hende at noen av dere blir litt satt ut. Fordi de

Lettindustri

Den andre industrien vi skal se på, og som egentlig passer godt som en motsats til tungindustri, er lettindustri og dette blir ofte karakterisert som

Tungindustri

Den første vi skal se på er tungindustri, og det er faktisk en mer generell betegnelse på industri som krever kapital og areal. På samme måte som pros

De største industriene

Her på de neste få sidene så skal vi se på ulike store industrier for å få en god formening om hva de er. Vi ønsker å se på de største slik at du som

Den industrielle revolusjonen

Siden vi snakker så mye om industri så er det greit å få en rask innføring i historien. Og den er som du sikkert kan innbille deg ganske interessant o