Den norske industriens fokus på sikkerhet

Norsk industri har sett en fantastisk vekst. Mye av dette stammer fra olja selvfølgelig, men dette er ikke hele nøkkelen. Da vi fant oljen for første gang i Nordsjøen i 1969 er det liten tvil om at vi fant gull, da riktignok sort gull. Dette førte til en rikdom uten like her til lands. Men […]

Dagligvarekjedene

En oversett gullgruve De største industriene i verden omtaler vi ofte som dem som deltar i produksjonen eller salget av varene med høyest verdi, slik som olje, gass, skipsrederi og biler. Varer som brennstoff, fly, lasteskip og andre tunge, store transportmidler er av de varene i verden med høyest verdi, og de gir som en […]

Farer

Farene ved industriarbeid er ganske mange, noe som du sikkert kan forestille deg. Det er også derfor det er mange forskrifter, regler og lover som ska

Massemedia

Den siste industrien vi skal se på som sådan er massemedia. Og når jeg skriver massemedia så kan det hende at noen av dere blir litt satt ut. Fordi de

Sysselsetning i industri

Før vi går videre og ser på ulike industrier og deres betydning for verden, så tenkte vi å ta en rask titt på hvor mange som er ansatt i industrisekto

Våpenindustrien – del 3

Når en tenker på Norges rolle i det internasjonale samfunnet så tenker man ofte på den vitale rollen vi har hatt i å skape fred i situasjoner og områd

Store industrier i Norge

Industrien i Norge er svært viktig, for med det man produserer her, kan Norge leve godt av å eksportere til andre land. Mange lurer på hva industri er, noe andre har svar på. Landet er rikt på naturressurser, alt fra laks til silisium. En av de største norske industrien er som de fleste vet oljenæringen, […]

Våpenindustrien – del 2

For å få en god forståelse for hvor mye penger som blir brukt på militæret over hele verden så fant Stockholm International Peace Research Institute (

Lettindustri

Den andre industrien vi skal se på, og som egentlig passer godt som en motsats til tungindustri, er lettindustri og dette blir ofte karakterisert som

Tungindustri

Den første vi skal se på er tungindustri, og det er faktisk en mer generell betegnelse på industri som krever kapital og areal. På samme måte som pros