Storindustri

En dominerende kraft i det moderne samfunnet Storindustrien preger det moderne samfunnet, selv om den i mange vestlige land ikke er like synlig som før. De største industribedriftene har flere hundre milliarder i omsetning og har flere hundre tusen ansatte. Noen av de største finnes innen sektorer som bilproduksjon, fly og helikopter, forsvarsindustri, kjemikalier, næringsmidler, […]

Hva skjer med Orkla?

Orkla ASA er et norsk selskap som har vært igjennom store forandringer, og er i dag et rendyrket merkevareselskap. Selskapets reise fra et stort konglomerat til dagens situasjon har til tider vært vanskelig, men selskapets resultater for første kvartal 2019 var bedre enn forventet. Orklas forvandling fra konglomerat til merkevareselskap Orkla ASA har aner helt […]

Må Facebook deles opp?

Det sosiale mediet Facebook har etter hvert blitt en gigant på nett, og noe som er helt sentralt i mange menneskers liv. I Norge og andre vestlige land er det vanlig å sjekke Facebook med jevne mellomrom, men flere steder i verden har Facebook nesten blitt synonymt med selve internett. Det har lenge foregått en […]

Den norske industriens fokus på sikkerhet

Norsk industri har sett en fantastisk vekst. Mye av dette stammer fra olja selvfølgelig, men dette er ikke hele nøkkelen. Da vi fant oljen for første gang i Nordsjøen i 1969 er det liten tvil om at vi fant gull, da riktignok sort gull. Dette førte til en rikdom uten like her til lands. Men […]

Dagligvarekjedene

En oversett gullgruve De største industriene i verden omtaler vi ofte som dem som deltar i produksjonen eller salget av varene med høyest verdi, slik som olje, gass, skipsrederi og biler. Varer som brennstoff, fly, lasteskip og andre tunge, store transportmidler er av de varene i verden med høyest verdi, og de gir som en […]

Farer

Farene ved industriarbeid er ganske mange, noe som du sikkert kan forestille deg. Det er også derfor det er mange forskrifter, regler og lover som ska

Massemedia

Den siste industrien vi skal se på som sådan er massemedia. Og når jeg skriver massemedia så kan det hende at noen av dere blir litt satt ut. Fordi de

Sysselsetning i industri

Før vi går videre og ser på ulike industrier og deres betydning for verden, så tenkte vi å ta en rask titt på hvor mange som er ansatt i industrisekto

Våpenindustrien – del 3

Når en tenker på Norges rolle i det internasjonale samfunnet så tenker man ofte på den vitale rollen vi har hatt i å skape fred i situasjoner og områd

Store industrier i Norge

Industrien i Norge er svært viktig, for med det man produserer her, kan Norge leve godt av å eksportere til andre land. Mange lurer på hva industri er, noe andre har svar på. Landet er rikt på naturressurser, alt fra laks til silisium. En av de største norske industrien er som de fleste vet oljenæringen, […]